BLUE    POINT

centrum spotkań Niebieskiego Domu

Niebieski Dom istnieje już prawie 2 lata. Pan Bóg błogosławi

nam w swojej łasce, dzięki czemu wydarzyło się tak wiele…

Setki dzieci na obozach, rodziny i małżeństwa korzystające

z pomocy indywidualnej, konferencje i oczywiście pierwsze

dzieci, które trafiły do rodzin zastępczych... Chwała Bogu!

 

Dochodzimy obecnie do miejsca gdzie służba osiągnęła taką skalę, że konieczne jest uruchomienie „biura - centrum spotkań”

i zaangażowanie kogoś do jego prowadzenia. Dzięki temu  zyskamy więcej czasu na służbę. Potrzebujemy miejsca gdzie będzie prowadzona administracja, ale też miejsca gdzie

spokojnie i bez skrępowania będziemy mogli prowadzić spotkania z rodzinami.

Miejsce to będzie siedzibą Niebieskiego Domu w Polsce, a ponadto:

- będzie to miejsce spotkań z kandydatami na rodziny zastępcze/adopcyjne,

- będzie to miejsce prowadzenia niewielkich szkoleń,

- będzie to miejsce wszelkich spotkań dotyczących pomocy rodzinom.

Ofiary na ten cel można przesyłać na poniższe konto

z zaznaczeniem: „cele statutowe - bp”

21 1050 1403 1000 0090 3092 0327

Niebieski Dom

Ranoszka 124e

44-338 Jastrzębie-Zdrój

Z myślami o powyższym kroku nosimy się już bardzo długo. Modlimy się o to i jesteśmy przekonani, że to ten moment,

by przejść do działania.

 

Aby „centrum spotkań Niebieskiego Domu” mogło zostać otwarte potrzebujemy:

· jednorazowej sumy pieniędzy na wyposażenie,

· comiesięcznych dodatkowych ofiar na czynsz i wsparcie dla osoby, która dołączy do zespołu,

· Bożego prowadzenia, aby cały proces odbył się „w tle” a nie zdominował służby : )

 

NIEBIESKI DOM

Ranoszka 124e

44-338 Jastrzębie-Zdrój

 e-mail: niebieskidom@onet.pl

 tel: 32 725 94 56