PRZEŚLIJ ZŁOTÓWKĘ!

Gdybyśmy poprosili Cię w tej chwili o ofiarowanie nam 1zł - zgodziłbyś się?

Drobne, niepozorne kwoty przesyłane regularnie, są wielką pomocą w służbie.

Czy mógłbyś ofiarowywać drobną kwotę każdego dnia, aby pomóc nam w:

- docieraniu do porzuconych dzieci z Ewangelią

- poszukiwaniu domów dla nich

- wspieraniu rodzin

 

Poniżej przykład, jak możesz  pomóc nam w służbie:

Przesyłając 1 zł dziennie - 30 zł miesięcznie

Przesyłając 3 zł dziennie - 100 zł miesięcznie

Cała służba Niebieskiego Domu utrzymywana jest

dzięki ofiarom ludzi takich jak Ty. Dołącz do nas!

Ofiary można przesyłać na konto:

21 1050 1403 1000 0090 3092 0327

 

tytuł wpłat: cele statutowe

Niebieski Dom

Ranoszka 124e

44-338 Jastrzębie-Zdrój

P R Z E Ś L I J   O F I A R Ę   O N LI N E

kliknij poniżej

 

NIEBIESKI DOM

Ranoszka 124e

44-338 Jastrzębie-Zdrój

 e-mail: niebieskidom@onet.pl

 tel: 32 725 94 56