Zapraszamy na kolejny

 

Weekend Misyjny

​25-27 października 2019
Warszawa

Weekend wśród młodych

chrześcijan (16+), czas przy

Bożym Słowie, a do tego

możliwość zaangażowania

się misyjnie!

 

 

NIEBIESKI DOM

Ranoszka 124e

44-338 Jastrzębie-Zdrój

 e-mail: niebieskidom@onet.pl

 tel: 32 725 94 56